Kontakbesonderhede

Kerk

MacCronestraat 11
Wellington
7655

Tel/Faks: 021-873-2763
E-pos: info@wellingtonnoord.co.za

Bankbesonderhede

NGK Wellington-Noord
ABSA – Wellington
Tjek: 430-580-019

Kantoorure (Skriba)

Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrydag: 10:00 – 13:00
Dinsdag: 15:00 – 18:00

Eredienstye

Oggend: 09:00 (kwartaal 1 en 4) en 09:30 (kwartaal 2 en 3)
Aand: 19:00 (soos aangedui op almanak)