POPI: Wet op beskerming van persoonlike inligting

Die POPI-wet (Protection of Private Information Act) – ook bekend as die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting – wat reeds in 2013 deur die regering gepromulgeer is, op 22 Junie 2020 goedgekeur is en op 1 Julie van krag geword het.

Die doel van die POPI-wet (Wet 4 van 2013) is om jou as verbruiker teen onder andere gelddiefstal en identiteitsdiefstal te beskerm deur te verhoed dat jou persoonlike inligting in verkeerde hande beland. Kortliks kom dit daarop neer dat ʼn verantwoordelike party die integriteit en vertroulikheid van persoonlike inligting in sy besit of onder sy beheer moet verseker deur toepaslike, redelik tegniese en organisatoriese maatreëls daar te stel.

Die POPI-wet is van toepassing op almal wat enige tipes rekords verwerk wat persoonlike inligting van persone bevat. Dit stel dus die minumum standaarde vir die beskerming van persoonlike inligting. Verwerking behels die insameling, ontvangs, optekening, organisering, herwinning of die gebruik van sodanige inligting. Verder sluit dit ook die verspreiding en beskikbaarstelling van sodanige inligting in.

Kerke (en enige organisasie wat mense se inligting insamel) word dus verplig om skriftelike toestemming van lidmate te kry om hulle persoonlike inligting (soos vervat in nuwe lidmaatvorms, debietordervorms, basies enige vorm waarop persoonlike inligting staan) in te samel en veilig te bewaar, sodat slegs gemagtigde persone toegang het tot ‘n persoon se persoonlike inligting.

NG Wellington-Noord se POPI-Handleiding verskaf dus die riglyne om aan die agt wetlike voorwaardes te voldoen ten einde te verseker dat daar met sorg omgegaan word met lidmate se persoonlike inligting. Hierdie handleiding is by die kerkkantoor ter insae.
Alle inligting van lidmate word slegs gebruik vir gemeentedoeleindes.
Meer inligting oor hierdie wet kan hier en hier gekry word.